Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Området är beläget ungefär 1 km från Sävsjö centrum. Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för placeringen av en ny förskola med tillhörande tillagningskök, trafiklösning och utemiljö.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-03-12.

Upplysningar lämnas av samhälllsbyggnadsenheten.

Planhandlingar samråd:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ripan.pdf 159.5 kB 2018-02-06 10.49
Planbeskrivning Ripan samråd.pdf 1.5 MB 2018-02-06 10.49
Kungörelse Ripan.pdf 168.1 kB 2018-02-06 10.49

Senast uppdaterad: 2018-02-06