Sävsjö kommunvapen

Del av Kv. Smörblomman - Ändring genom tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet)

Del av Kv. Smörblomman - Ändring genom tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet)

Kommunen har upprättat ett tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Inom planområdet finns rest av gammal gatumark. Genom den här marken finns ufartsrättigheter mot Vrigstadvägen för fastigheter belägna i anslutning till den föredetta gatumarken. Efter det att berörda fastigheter numera är belägna utmed allmän gatumark finns inte längre behovet av utfartsrättigheter över annan kvartersmark.

Gällande tomtindelning tar hänsyn till detta. Däremot utgör befintliga förhållanden och byggnadsbestånd att tomtindelningen ändå inte är aktuell. Hela området mellan fastigheterna Smörblomman 21 och 22 bör tillföras Smörblomman 22.

GRANSKNING

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-06-04.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten.

Senast uppdaterad: 2018-05-07