Sävsjö kommunvapen

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Skiss över gatumiljö

Det vi skapar i samhället ska planeras, projekteras och byggas så att omgivningen belastas så lite som möjligt. Viktigaste är att planera byggnader och anläggningar så väl att de kan stå kvar och göra nytta under mycket lång tid. Redan vid byggandet måste man dock tänka på att det som uppförs en dag ska kunna rivas på ett sätt som skonar miljön, till exempel genom att gamla material tas tillvara.

I ett hållbart samhälle planerar, projekterar och bygger vi med ett långt tidsperspektiv. Vi använder byggmaterial och metoder som ger minimal påverkan på miljön och vi planerar redan från början för möjligheterna till framtida återanvändning. Miljöfrågorna har en avgörande betydelse i hela kedjan från fysisk planering till byggande.

Senast uppdaterad: 2018-09-11