Sävsjö kommunvapen

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Sävsjö kommun har för 2017 tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn/ungdom dygnet runt (gäller även enskilda förskolor och friskolor).

För mer information om försäkringsvillkor och skadeanmälan se information till höger.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till Protector, telefon 08- 410 637 00 eller på www.protectorforsakring.se
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Senast uppdaterad: 2017-12-12