Sävsjö kommunvapen

Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt. Du har möjlighet att lämna klagomål, synpunkter eller idéer på verksamheten inom förskola, skola och pedagogisk omsorg.

För bästa hantering ska klagomål lämnas till förvaltningen. Därifrån fördelas klagomål till den ansvarige för verksamheten, till exempel rektor eller förskolechef, för vidare hantering.

Alla ärenden registreras i förvaltningens diariesystem. För att vi ska ha möjlighet till återkoppling till dig/er är det bra om ni lämnar kontaktuppgifter. Men du har förstås möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt ärende.

Mejladress:
utbildning@savsjo.se

Postadress:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö

Möjlighet finns också att anmäla till Skolinspektionen. Läs gärna mer här innan du väljer hur du vill anmäla - till kommunen eller till Skolinspektionen.

Senast uppdaterad: 2018-10-01