Sävsjö kommunvapen

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Du behöver frånvaroanmäla ditt barn varje gång det är sjukt eller inte kan delta i undervisningen av annan anledning. Anmälan görs i Vklass eller via telefon.

Vid anmälan via telefon måste följande uppges:

  • Elevens namn
  • Elevens klass
  • Orsak till frånvaron

Om möjligt, ange även hur länge eleven väntas vara borta från skolan.

Planerad frånvaro

Semesterresor, lägerresor med mera ska, om ej synnerliga skäl föreligger, förläggas till lov och studiedagar. Kortare ledighet(1-2 dagar) för enskild angelägenhet vid några tillfällen under läsåret (max 5 dagar totalt) får beviljas av klassföreståndaren. Vid längre ledighet (3 dagar eller fler i följd, eller från dag 6 under läsåret) beslutar rektor. Ansökan om ledighet lämnas via klassföreståndaren.

Senast uppdaterad: 2018-03-01