Sävsjö kommunvapen

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Föräldrarådet träffas ett antal gånger per läsår på kvällstid och består av representanter från samtliga klasser.
Representanterna som väljs på föräldramötena har som uppgift att verka för god sammanhållning mellan elever, föräldrar och personal. Man diskuterar aktuella ämnen och organiserar höstens skolgårdsfest med mera. Inkomsterna från skolgårdsfesten används till eleverna på skolan, till exempel som stöd till inköp av rastleksaker.
I anslutning till föräldrarådsmötet träffas skolrådet som består av föräldrarådet, rektor, lärarrepresentant och kontaktpolitiker. Det skrivs ett protokoll från föräldrarådet och ett från skolrådet som publiceras i Vklass.

Eftersom rådsmedlemmarna representerar föräldrarna i klasserna är alla synpunkter från föräldrar välkomna.

Senast uppdaterad: 2018-10-15