Sävsjö kommunvapen

Vallsjöskolan

Vallsjöskolan

Vallsjöskolans framsida

Vallsjöskolan togs i bruk höstterminen 1927, som då var en tegelbyggnad med två våningar. År 1938 hade skolan blivit för trång och en ansökan om byggnadstillstånd lämnades in. Andra världskriget kom emellan och tillbyggnaden blev klar först 1953. Då hade skolan utrustats med ytterligare en våning och en gymnastiksal.

Elva år senare var det dags att planera ännu en om- och tillbyggnad. Utmed skolgårdens långsidor byggdes två fristående enplansflyglar. I den ena finns idag fritidshemmet Björken och skolans matsal. I den andra finns årskurserna 1-3 och specialundervisning 1-3.

Vallsjöskolan fick under läsåret 2014/15 en tillbyggnad på den södra delen av skolgården. Här finns förskoleklasserna och fritidshemsavdelningarna Solrosen A och B. Skolgården har fått en ny planlösning med flera nya lekredskap. I huvudbyggnaden finns årskurserna 4-6, SvA-undervisning, specialundervisning 4-6, textilslöjd, musiksal, personalrum, rektorsexpedition, skolkurator och skolsköterska.
I huvudbyggnadens källare inryms fritidshemmet Lönnen, bildsal, trä- och metallslöjd.

Senast uppdaterad: 2018-03-02