Sävsjö kommunvapen

Stockaryds skola

Stockaryds skola

Stockaryds skola - innegården

Stockaryds skola består av förskoleklass, skolår 1-6 samt Stockaryds fritishem. Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten och beläget i samma byggnad. I F-klass till och med skolår 6 har vi ca 135 elever. Förskolan Appelhagen i Stockaryd är belägen i nära anslutning till skolan och alla dessa verksamheter bildar tillsammans skolområde Stockaryd.

Vi i skolområde Stockaryd vill arbeta för
- att alla ska känna sig lika mycket värda.
- att alla ska visa hänsyn och respekt för varandra och varandras ägodelar.
- att grunden läggs till ett växande ansvar för egna handlingar och eget lärande. 
- att respekt visas för vår gemensamma miljö.
- att vi vuxna är goda förebilder.

Senast uppdaterad: 2018-06-29