Sävsjö kommunvapen

Elevinflytande

Elevinflytande

Skolan har två elevråd, ett för AE 1, med representanter av elever från F-6 och ett elevråd för AE 2 med representanter av elever från skolår 7-9. Till hjälp och stöd har varje elevråd en, eller två skolpersonal, som deltar i möten och i övrigt finns vid elevrådens sida.

Ett annat viktigt forum för elevdemokrati och delaktighet är klassråden. Varje vecka får skolans klasser möjlighet att på klassrådet lyfta frågor som ibland går vidare till exempelvis elevrådet. Och elevrådet är en naturlig instans i skolans demokratiseringsarbete.

Senast uppdaterad: 2017-03-07