Sävsjö kommunvapen

Undersökningar och vaccination

Undersökningar och vaccination

Undersökningar och vaccination

Alla barn och ungdomar erbjuds regelbundna hälsosamtal/hälsokontroller under skoltiden: i förskoleklassen, år 2, år 4 och år 8 i grundskolan samt år 1 på gymnasiet. Inga undersökningar är obligatoriska utan det är ett erbjudande för att följa era barns utveckling.

I förskoleklassen

Då träffar skolsköterskan alla elever tillsammans med vårdnadshavare. Ni får ett formulär om hälsouppgifter att fylla i hemma som sedan lämnas till sköterskan innan mötet. Då kollas längd, vikt, syn och hörsel. Vi pratar om skolsituationen, fritid, kost och rörelse.

Under år 2

Undersökning av längd, vikt och syn. Vi samtalar också om skolan, trivsel och kamratrelationer. Där behöver ni som föräldrar inte vara med.

Under år 4

Eleven själv fyller i ett formulär "Min hälsa" i skolan. Det har vi som underlag när vi träffas på ett hälsosamtal dit även ni som vårdnadshavare är välkomna. Vi kollar dessutom längd, vikt, syn och ryggen.

Under år 5

Pubertetssamtal med flickor.

Under år 6

Pubertetssamtal med pojkar.

Tillväxtkontroll (längd, vikt och rygg).

Under år 8

Eleven själv fyller i ett formulär "Min hälsa" som vi sedan har som underlag på ett hälsosamtal. Vi kollar dessutom längd, vikt, syn och ryggen.

Under år 1 gymnasiet

Eleven själv fyller i ett formulär "Min hälsa" som vi sedan har som underlag på ett hälsosamtal. Vi kollar dessutom längd, vikt, syn och ryggen.


Vaccinationer i skolan

  • År 2: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, dos två.
  • År 5-6: Flickor erbjuds vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer med 2 doser (första dosen ges VT åk 5 och andra dosen ges HT åk 6).
  • År 9: Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta dos 5 (gäller för barn födda från år 2002 och framåt).


Om ditt barn vill att någon vuxen är med, kontakta din skolsköterska för bokning av tid. Information om vaccinationen och en samtyckesblankett skickas hem för påskrift av vårdnadshavare som sedan ska returneras till skolan innan vaccinationstillfället.

Förebyggande arbete

Vi arbetar med bland annat tobakskontrakt år 6 - år 1 gy ANTD Sex och samlevnadsundervisning med mera.

Senast uppdaterad: 2018-10-01