Sävsjö kommunvapen

Rörviks skola

Rörviks skola

Entrén till Rörviks skola

Rörviks skola består förskoleklass, skolår 1-9 samt fritidshem. Förskolan i Rörvik är belägen i nära anslutning till skolan. Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten och beläget i samma byggnader. Förskolan Snickaregården och Rörviks skola bildar tillsammans Skolområde Rörvik.

 I F-klass till och med skolår 9 har vi 230 elever. Totalt arbetar inom skolområdet (inkl. förskolan)drygt 60 personer, varav flera deltider och några timanställda.

Vi vill vara ett skolområde med sikte mot framtiden. Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete är förbättringsprocesser i ständig rörelse. Delaktighet är vårt mantra och avser all personal, föräldrar, samt våra barn och elever.

"Vårt arbete ska vara som vatten - i ständig rörelse för att bevaras friskt"

Senast uppdaterad: 2018-01-16