Sävsjö kommunvapen

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Längst ner på sidan finns en förklaring på de olika ämnesförkortningarna.

Skolledning

Namn

Funktion

Telefon

 

 

Susanne Granat Ahlstrand

Rektor

0382-153 15

 

 

Henrik Starkman

Bitr. Rektor

0382-15320 

Arbetslag 1 - 8A, 8B, 9B och 7C

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

 

 

0382-153 11

Ingela Adén

Ma, Fy

8B

Thomas Hultqvist

Sltm, Tk

8B

Monica Carlsson

SO

8A

Stina Öhstlin

Ma, NO

7C

Carina Östbom

SO

8B

Sladjana Vakaricic

Bd, Tk

 

Ellen Olsson

Ma, Fy


Enas Yacoub

Förberedelseklass


 

Arbetslag 2 - 8C, 9A, 7A och 7B

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

 

 

0382-153 12

Victor Erliksson

Sv, SO

9A

Annette Göransson

SO, Sv

9A

Veronika Uhras-Johansson

Musik

8C

Arnela Hercegovac

Resurs


Gunilla Ökvist

En

7A

Lennart Sallergård

En, Ty


Malin Sandahl

Ma, Fy

9B

Fredrik Carlsén

Id, Hk

7A

Katrina Wiking

Bd

7B

Kristoffer Hammarlund

SO

7B

Fadia Yousef

Förberedelseklass

 

Elias Hansén

Eng, Id

 

Tom Fawcett

Eng

8C

Romeo Alyousef

Förberedelseklass

 

 

Arbetslag 3 - 7D, 7E, 8D, 9C och 9D

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

 

 

0382-153 13

Kristina Fransson

Bi, Fy

8D

Tina Hellsten

Fr

9C

Jonas Hultqvist

Idh, Re

7E

Maria Ljunggren

Hkk

9D

Eva Palmblad

SO, Sv

8D

Miguel Pellsjö

Sp

7D

Marie Ahlstrand

Ma, Ke

9C

Katarina Klasson

Sltx

7E

Britt-Marie Fjordestam

Sv

8A

Mohammed Qasem

Förberedelseklass


Roger Thelander

Assistent

 

Carina Fyhr

Assistent

 
 

 

Övrig personal

Namn

Funktion

Telefon

Gabriel Popanicic

Fritidsledare

0382-153 33

Monica Borg Rudström

Kurator

0382-153 81

Annica Ekström Ståhl

Skolsköterska

0382-153 43

Eleonor Svensson Lindholm

Studie-och yrkesvägledare

0382-153 25

Anders Hermansson

Vaktmästare

0382-153 16

Susanne Ekelund

Skolassistent

0382-153 22

Monica Brogård

Skoldatatek

0382-153 17

Veronika Weilund

Specialpedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesförkortningar
FörkortningÄmne    
BdBild    
BiBiologi    
EnEngelska    
FrFranska    
FyFysik    
HkkHemkunskap    
IdhIdrott    
KeKemi    
MaMatematik    
NONaturorienterade ämnen    
ReReligion    
SltmSlöjd, trä och metall    
SltxSlöjd, textil    
SOSamhällsorienterande ämnen    
SvSvenska    
SvASvenska som andraspråk    
TkTeknik    
TyTyska    

Senast uppdaterad: 2017-03-01