Sävsjö kommunvapen

Elevinflytande

Elevinflytande

 Elevrådet på Hofgårdsskolan är elevernas forum och möjlighet att påverka sin skola. Genom den demokratiska kedjan från enskild elev via klassråd till elevråd har alla elever en möjlighet att påverka skolan.

Senast uppdaterad: 2017-03-07