Sävsjö kommunvapen

Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål. Grundsärskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

En rättighet
För att ha rätt att läsa efter grundsärskolans kursplan görs en utredning av eleven. I utredningen ingår fyra bedömningar, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Inriktning
En särskild inriktning inom särskolan är träningsskolan. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Utbildningen omfattar ämnesområdena: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Utbildning
Utbildning i grundsärskolan ska ge eleven kunskap, värden och social gemenskap. Den ska bidra till elevens personliga utveckling och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Lokal
I Sävsjö kommun är grundsärskolan 1-9 lokalintegrerad på Hägneskolan.

Betyg, omdöme
Elev som läser efter särskolans kursplan har rätt till betyg från och med år 6 om eleven själv eller dennes vårdnadshavare begär det. Elev som läser efter träningsskolans kursplan får studieomdöme efter år 9.


Senast uppdaterad: 2017-03-07