Sävsjö kommunvapen

Sörgården

Sörgården

Sörgårdens lekplats

Förskolan Sörgården har fyra avdelningar:

  • småbarnsavdelningen Ludde, med barn i åldrarna 1-3 år,
  • Musse som är en integrerad avdelning
  • syskonavdelningen Bamse med barn i åldrarna 4-6 år
  • syskonavdelningen Pellefant med barn i åldrarna 2-4 år

Sörgården är Sävsjös äldsta förskola och den är belägen i stadens ursprungliga stadskärna omgiven av äldre villor. Utomhusmiljön är omväxlande och ger möjlighet till olika aktiviteter.

Maten kommer från Vallsjöskolan. Frukost och mellanmål tillagas på Sörgården.

Förskolans läroplan Lpfö-98 ligger till grund för verksamheten som drivs under kommunal tillsyn och ledning.

Senast uppdaterad: 2018-02-13