Sävsjö kommunvapen

Mer om Skogsmusen

Mer om Skogsmusen

Verksamheten utgör ett unikt pedagogiskt alternativ bland förskolorna i Sävsjö kommun.
Skogsmusen bedriver en stor del av den pedagogiska verksamheten utomhus, där vi på olika sätt tar tillvara på naturens möjligheter. Vi vet att allt man gör inne, också går att göra ute.

Vi vill att barn och vuxna tillsammans skall uppleva lust och glädje i lärandet och skapa förståelse för sambandet i naturen. Genom att med alla sinnen uppleva och upptäcka naturen, lär sig barnen hur naturen fungerar och att vi är en del av den.
 
I utevistelsen i naturen tillgodoser vi barnens behov av

  • Kunskap
  • Nyfikenhet
  • Kreativitet
  • Rörelse
  • Gemenskap

Vår roll som vuxna är att uppleva och upptäcka tillsammans med barnen. Entusiasm smittar! Att vara en god pedagog är att vara en god förebild som kan inspirera och göra barn nyfikna till egna bedrifter.

En del i vår arbetsplan är att ge föräldrar en inblick i verksamheten. Vi möjliggör detta med ett återkommande månadsbrev, där vi dokumenterat förekommande månads händelser, finns som en egen länk.  

Vi är medvetna om att föräldrar lämnar det finaste och viktigaste de har till oss. Barndomen är en viktig del i en människas liv. Vi hoppas att barnen ska få med sig många goda erfarenheter och roliga minnen från tiden hos oss och att vi tillsammans ska få ett bra samarbete.

Förälder/föräldrar/vårdnardshavare som önskar barnomsorg för sitt/sina barn och är intresserade av en plats på Skogsmusen anmäler det till barn- och utbildningskontoret i Sävsjö kommun.

Föräldrarepresentanter i föräldrarådet

Namn

Telefon

Sara Rostedt

070-25 72 147Anna Göransson

0382-122 69

 

Senast uppdaterad: 2017-03-07