Sävsjö kommunvapen

Appelhagen

Appelhagen

Appelhagens förskola

Barnomsorg kan vi erbjuda på förskolan Appelhagen eller hos dagbarnvårdare. 

Förskolan har tre avdelningar: Sälen, Pandan och Zebran. Avdelningarna är åldersindelade.

Appelhagen är beläget i ett lugnt villaområde cirka 200 meter från skolan. Där finns en stor utegård med cykelväg, pulkabacke och fruktträd. 

Den pedagogiska verksamheten är temainriktad. Vi har tillgång till bibliotek, sporthall och gångavstånd till skogen. Förskolan får sin mat från  centralkök i Sävsjö. I Appelhagens mottagningskök jobbar ett ekonomibiträde.

Pedagogisk omsorg

I Stockaryd finns även pedagogisk omsorg.

Senast uppdaterad: 2018-02-13