Sävsjö kommunvapen

Förskola

Förskola

Två flickor går hand-i-hand

"Att för alla barn skapa bästa möjliga jordmån att växa och utvecklas i"

Våra styrdokument är Skollag och Läroplan, det är en pedagogisk verksamhet där människosyn och förhållningssätt är grundläggande, därför strävar vi efter samsyn. Då både det enskilda barnet och gruppen ska uppmuntras/utmanas till lärande och utveckling innehåller verksamheten både aktiviteter i grupp och möjlighet till egna val. Den pedagogiska miljön är föränderlig och utformas efter barnens intressen så att den främjar lärande och lockar till lek samt skapar naturliga mötesplatser för barnen. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra och förstå barns läroprocesser. Barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och hela gruppen. Barnet har en aktiv roll i sitt lärande och pedagogernas roll är att uppmuntra och utmana barnen i deras lärprocesser.

Barnomsorgswebb/Vklass

Då barnet första gången börjar på förskola/fritids behöver du som vårdnadshavare lägga in ett grundschema på barnomsorgswebben. Detta schema kommer sedan att föras över till Vklass. Därefter är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att, i Vklass, ändra barnens grundschema, göra tillfälliga ändringar samt se till att hålla schemat uppdaterat. Gör dina ändringar i god tid, helst en vecka i förväg.
Sena ändringar behöver först kontrolleras med personalen på förskolan.

Uppsägning av plats och ändring av inkomst sker via barnomsorgswebben.

Inloggningsuppgifter till barnomsorgswebben skickas ut tillsammans med placeringsbeskedet.


Senast uppdaterad: 2018-10-01