Sävsjö kommunvapen

Barn & Utbildning

Sävsjö kommun har nära 11 000 invånare. Kommunen består av flera tätorter där Sävsjö utgör centralorten. Grundskoleverksamheten är organiserad i fyra skolor (Hägnesskolan, Vallsjöskolan, Vrigstad skola och Stockaryd skola) omfattande F-6, och en skola som omfattar F-9 (Rörvik skola), vilka samtliga även har skolbarnsomsorg. Vidare finns en grundskola som omfattar årskurs 7-9 (Hofgårdsskolan).

Gymnasieskolan i Sävsjö, Aleholm, omfattar ett för elevantalet brett utbud av nationella program samt introduktionsprogrammen. Den kommunala vuxenutbildningen, utbildningen i svenska för invandrare och särskild undervisning för vuxna drivs i nära samarbete med gymnasieskolan Aleholm. Särskola finns inom en F-6 skola, 7-9 skolan samt gymnasieskolan. I centralorten Sävsjö finns också en fristående grundskola, Sävsjö kristna skola.

Kommunens förskolor i tätorten Sävsjö leds av två förskolechefer. Förskolan i Vrigstad leds av en förskolechef. Förskolorna i Rörvik och Stockaryd leds av förskolechefer som tillika är rektorer för skolenheterna Rörvik och Stockaryd. All skolverksamhet lyder under barn- och utbildningsnämnden och all skolverksamhet leds av en förvaltningschef.