Sävsjö kommunvapen

Hushållsavfall

Hushållsavfall

Hushålls- och restaurangavfall ska läggas i röda, gröna eller "icke-gröna-eller-röda" påsar och knytas igen ordentligt innan de läggs i avfallskärlet. Röda och gröna påsar tillhandahålls gratis av avfallsentreprenören. Behöver du nya påsar och bor i egen villa så knyter du en röd eller grön påse på sopkärlets handtag. Bor du i flerfamiljshus säger du lämpligtvis till fastighetsskötaren eller bostadsbolaget.

Vi har olika färger på våra påsar för att ta till vara resurserna. Ett sorteringsverk skiljer på påsarna genom deras färg: grön går till kompost, övriga till förbränning. Komposterbart ger biogas, brännbart ger värme.

I röda eller icke-gröna påsar lägger du mjukplast som inte är förpackning, foliefilm, pappersavfall och förpackningskartonger (om du ej lämnar till återvinning), gummi, trasiga och smutsiga kläder/textilier, trä, läder, dammsugarpåsar, blöjor och mensskydd, hårdplast som inte är förpackningar.

Där lägger du också porslin, metall och glas (som inte är förpackningar) eller sådant du är osäker på hur du ska sortera.

I grön påse ska du lägga det som kan komposteras exempelvis grönsaker, frukt, kött ben, skal, fisk, kaffesump, blad och rötter från krukväxter med mera. Gröna påsar läggs i en jättekompost där den bildar deponigas som utnyttjas vid uppvärmning. Senare blir komposten ett utmärkt jordförbättringsmedel.

Övriga påsar körs till Eksjö Energis anläggning i Eksjö och bränns där. Värmen sprids till hushållen i Eksjö via stadens fjärrvärmenät.

Plastförpackningar

De mjuka och hårda plastförpackningarna samlas in tillsammans i samma behållare. Det insamlade materialet går till materialåtervinning, det vill säga att de blir nya plastprodukter. Det blir alltså en gemensam insamling av plastförpackningar - oavsett om de är av hård eller mjuk plast.

För att skilja på hårda och mjuka plastförpackningar kan man försöka knyckla ihop förpackningen till en boll. Om det går utan att förpackningen spricker allt för mycket så är deten mjuk plastförpackning.

Senast uppdaterad: 2017-04-10