Sävsjö kommunvapen

Återvinning

Återvinning

Med din hjälp vid sorteringen bidrar du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det du kastar kan gå in i kretsloppet.

Närmaste återviningscentral är Flishults avfallsanläggning som ligger utmed länsväg 127, cirka 20 km från Sävsjö mot Vetlanda.

Sävsjö kommun finns flera återvinningsstationer för återvinning.
Trädgårdsavfall lämnas på trädgårdstippar.

På kartan nedan är dessa stationer och tippar utmärkta. Panorera och zooma med musen och klicka på ett av objekten för mer information.

En del avfall omfattas av producentansvar - det betyder att den som producerat produkten också är skyldig att se till att den återvinns. Med producentansvar förs ansvaret för återvinning av uttjänta produkter till den som producerar dem. Det finns sex olika producentansvar i Sverige:

Förpackningar

Företag som tillverkar förpackningar har gått samman med materialbolag som administrerar producentansvaret: Svensk Kartongåtervinning AB, Plastkretsen AB, Metallkretsen AB och Svensk Glasåtervinning AB.

Däck

Producentansvaret reglerar producenternas skyldighet att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om uttjänta däck. Med däck avses däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon. Däckinsamlingen och återvinningen av uttjänta däck administreras av Svensk Däckåtervinning AB.

Elektriskt och elektroniskt avfall 

El-kretsen administrerar producentansvaret för producenterna av elektriska och elektroniska produkter.

Returpapper 

Producentansvaret för returpapper inkluderar tidningar, tidskrifter, telefonkataloger och liknande pappersprodukter. Pressretur administrerar.

Bilar

Alla producenter av bilar är skyldiga att ta emot och skrota uttjänta bilar som producenten tillverkat eller fört in i Sverige. Detta gäller dock endast för de bilar som är registrerade enligt bilregisterkungörelsen.

atterier 

Sävsjö kommun har avtal med Producentansvarbolagen El-Kretsen om att samla in batterier i kommunen.

Enligt avfallsförordningen 23§ är vi konsumenter skyldiga att lämna in alla uttjänta batterier till producenternas insamlingssystem eller till butiker som tar emot batterier.

På batteriinsamlingens webbplats finns information om var man kan lämna sina batterier, varför man ska lämna in dem och hur de återvinns.


Senast uppdaterad: 2017-01-23